ערב חוויתי Sound Healing – צלילים,תדרים וריפוי במלון גולדן קראוון נצרת 18/01/16