ערב חוותי מתוקשר של שירה, צלילים ותדרים של ריפוי 14/01/16